Loading...
Loading…
Bacaan Doa Akasah Lengkap dengan Hurup Arab, Latin dan Terjemahannya

Bacaan Doa Akasah Lengkap dengan Hurup Arab, Latin dan Terjemahannya

Powered by BuddyKu
Travel | Sindonews | Sabtu, 21 Mei 2022 - 11:58

Bacaan doa Akasah merupakan doa yang bisa dibaca sehari-hari saat umat Muslim tengah menghadapi kesulitan. Doa ini mempunyai banyak sekali manfaat, sehingga bisa diamalkan secara rutin.

Penamaan doa Akasah sendiri diambil dari nama salah satu sahabat Nabi , yaitu Ukasyah atau Akasyah radhiyallahu\'anhu adalah seorang sahabat yang didoakan Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam ke dalam satu dari 70.000 orang dari umatnya yang masuk surga tanpa hisab sebagaimana riwayat Imam Bukhari. Doa ini disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam dari Arasy.

Dan di antara keutamaan doa Akasah ini, apabila orang yang membacanya itu sedang sakit niscaya disembuhkan Allah Ta\'ala, dan apabila orang itu punya hutang niscaya dilepaskan Allah Ta\'ala hutangnya itu, dan barang siapa membaca doa ini dengan itiqad yang sahih niscaya dipelihara ia oleh Allah Subhanahu wa ta\'ala dari segala bahaya dan dari segala kebinasaan, dan akan dikabulkan segala hajat dan keinginannya.

Dikutip dari NU Online , berikut bacaan Doa Akasah lengkap dengan hurup arab, latin beserta terjemahannya: [arabOpen] [arabClose] Bismillhir rahmnir rahm Artinya, Dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. [arabOpen] . .[arabClose] Allhumma shalli al sayyidin Muhammadin wa al lih wa shahbih wa sallam. Bismillhin nri nrun al nur. Alhamdu lillhil ladz khalaqan nr, wa anzalat Taurta al jabalit Thr f kitbim masthr. Alhamdu lillhil ladz bil ghinI madzkr, wa bil izzati wal jalli masyhr, wa als sarrI wad dharrI masykr. Artinya, Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan sejahtera(-Mu) atas junjungan kami Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya. Dengan nama Allah zat bercahaya, cahaya di atas cahaya. Segala puji bagi Allah yang menciptakan nur, dan menurunkan Taurat di atas bukit Thur pada kitab yang tertulis. Segala puji bagi Allah yang dengan kaya-Nya disebut, dengan kemuliaan dan kebesaran-Nya terkenal, dan yang pada saat (manusia) senang dan sulit tetap disyukuri. [arabOpen] [arabClose]. Alhamdu lillhil ladz khalaqas samwti wal ardha, wa jaalaz zhulumti wan nr, tsummal ladzna kafar bi rabbihim yadiln, kf h y an shd, h mm, an sn qf, iyyka nabudu wa iyyka nastan, y Hayyu ya Qayym, y Dzal jalli wal ikrm, Allhu lathfum bi ibdih, yarzuqu man yasyu wa huwal qawiyyul azz, y Kafiya kulli sya, washrif ann kulla sya, bi yadikal khair, innaka al kulli syaiin qadr. Artinya, Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi; dan menjadikan gelap dan nur, tetapi kemudian orang kafir kepada Tuhan mereka berpaling. Kf, H, Y, An, Shd; H, Mm; An, Sn, Qf, kepada-Mu kami menyembah; dan hanya kepada memohon pertolongan; wahai Zat yang hidup, wahai Zat yang tegak berdiri. Allah bersikap lembut kepada hamba-Nya dan memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dia maha kuat dan perkasa. Wahai Zat yang mencukupi segala sesuatu. Palingkanlah segala sesuatu (mudharat) dari kami.Di tangan-Mu kebaikan itu. Sungguh, Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. [arabOpen] [arabClose] Bismillhir rahmnir rahm Artinya, Dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. [arabOpen] [arabClose] Allhumma y Katsran nawl, wa y Dimal wishl, wa y Husnal fil, wa y Rziqal ibdi al kulli hl, wa y Badan bi l mitsl, wa y Bq bi l zawl, najjin minal kufri wad dhall, bi haqqi l ilha illallhu Muhammadur raslullah shallallhu alaihi wa sallam. Artinya, Ya Allah, wahai Zat yang banyak anugerah, wahai Zat yang selalu terhubung, wahai Zat yang baik perbuatan, wahai Zat yang memberikan rezeki hamba-Nya pada setiap kondisi, wahai Zat yang mencipta pertama tanpa contoh, wahai Zat yang kekal tanpa sirna, selamatkan kami dari kekafiran dan kesesatan dengan hakikat L ilha illallh, Muhammadur Raslullah shallallhu alayhi wa sallam. [arabOpen] [arabClose] Allhumma in dakhalas syakku f mn bika wa lam alam bih aw alimtu tubtu anhu wa aslamtu wa aqlu l ilha illallhu Muhammadur raslullah shallallhu alaihi wa sallam. Artinya, Ya Allah, jika keraguan hinggap pada keimananku kepada-Mu,baik tidak kusadari maupun kusadari, aku bertobat, menyerah, dan berkata, L ilha illallhu Muhammadur raslullah shallallhu alaihi wa sallam. [arabOpen] [arabClose] Allhumma in dakhalal kufru f islm bika wa lam alam bih aw alimtu tubtu anhu wa aslamtu wa aqlu l ilha illallhu Muhammadur raslullah shallallhu alaihi wa sallam. Artinya, Ya Allah, jika keraguan hinggap pada keislamanku kepada-Mu, baik tidak kusadari maupun kusadari, aku bertobat, menyerah, dan berkata, L ilha illallhu Muhammadur raslullah shallallhu alaihi wa sallam. [arabOpen] [arabClose] Allhumma in dakhalas syakku f tawhd iyyka wa lam alam bih aw alimtu tubtu anhu wa aslamtu wa aqlu l ilha illallhu Muhammadur raslullah shallallhu alaihi wa sallam. Artinya, Ya Allah, jika keraguan hinggap pada ketauhidanku kepada-Mu,baik tidak kusadari maupun kusadari, aku bertobat, menyerah, dan berkata, L ilha illallhu Muhammadur raslullah shallallhu alaihi wa sallam. [arabOpen] [arabClose] Allhumma in dakhalal ujbu wal kibru war riyu was sumatu wan nuqshnu f amal laka wa lam alam bih aw alimtu tubtu anhu wa aslamtu wa aqlu l ilha illallhu Muhammadur raslullah shallallhu alaihi wa sallam. Artinya, Ya Allah, jika ujub, sombong, riya, sumah, dan kekurangan masuk mencemari ibadahku kepada-Mubaik tidak kusadari maupun kusadari, aku bertobat, menyerah, dan berkata, L ilha illallhu Muhammadur raslullah shallallhu alaihi wa sallam. [arabOpen] [arabClose] Allhumma in jaral kidzbu wal ghibatu wan nammatu wal buhtnu al lisn wa lam alam bih aw alimtu tubtu anhu wa aslamtu wa aqlu l ilha illallhu Muhammadur raslullah shallallhu alaihi wa sallam. Artinya, Ya Allah, jika dusta, ghibah, namimah, dan bohong besar terucap dari mulutku,baik tidak kusadari maupun kusadari, aku bertobat, menyerah, dan berkata, L ilha illallhu Muhammadur raslullah shallallhu alaihi wa sallam. [arabOpen] [arabClose] Allhumma in dakhalal khathratu wal was-wasatu f shadr wa lam alam bih aw alimtu tubtu anhu wa aslamtu wa aqlu l ilha illallhu Muhammadur raslullah shallallhu alaihi wa sallam. Artinya, Ya Allah, jika suatu pikiran (konyol) dan was-was melintas di dalam dadaku,baik tidak kusadari maupun kusadari, aku bertobat, menyerah, dan berkata, L ilha illallhu Muhammadur raslullah shallallhu alaihi wa sallam. [arabOpen] [arabClose] Allhumma in dakhalat tasybhu wat taqshru f marifat iyyka wa lam alam bih aw alimtu tubtu anhu wa aslamtu wa aqlu l ilha illallhu Muhammadur raslullah shallallhu alaihi wa sallam. Artinya, Ya Allah, jika penyerupaan (makhluk) dan kelalaian pada makrifaktu terhadap-Mu,baik tidak kusadari maupun kusadari, aku bertobat, menyerah, dan berkata, L ilha illallhu Muhammadur raslullah shallallhu alaihi wa sallam. [arabOpen] [arabClose] Allhumma in dakhalan nifqu f qalb minad dzunbil kabiri was shaghiri kullih wa lam alam bih aw alimtu tubtu anhu wa aslamtu wa aqlu l ilha illallhu Muhammadur raslullah shallallhu alaihi wa sallam. Artinya, Ya Allah, jika kemunafikan merayap di hatiku karena dosa baik dosa besar maupun dosa kecil semuanya,baik tidak kusadari maupun kusadari, aku bertobat, menyerah, dan berkata, L ilha illallhu Muhammadur raslullah shallallhu alaihi wa sallam. [arabOpen] [arabClose] Allhumma in dakhalar riyu aml wa aqwl wa lam alam bih aw alimtu tubtu anhu wa aslamtu wa aqlu l ilha illallhu Muhammadur raslullah shallallhu alaihi wa sallam. Artinya, Ya Allah, jika riya menyusup pada amal dan perkataanku,baik tidak kusadari maupun kusadari, aku bertobat, menyerah, dan berkata, L ilha illallhu Muhammadur raslullah shallallhu alaihi wa sallam. [arabOpen] [arabClose] Allhumma m amiltu min sin wa lam alam bih aw alimtu tubtu anhu wa aslamtu wa aqlu l ilha illallhu Muhammadur raslullah shallallhu alaihi wa sallam. Artinya, Ya Allah, kejahatan yang kuperbuat,baik tidak kusadari maupun kusadari, aku bertobat, menyerah, dan berkata, L ilha illallhu Muhammadur raslullah shallallhu alaihi wa sallam. [arabOpen] [arabClose] Allhumma m aradta l min khairin fa lam asykurhu wa lam alam bih aw alimtu tubtu anhu wa aslamtu wa aqlu l ilha illallhu Muhammadur raslullah shallallhu alaihi wa sallam. Artinya, Ya Allah, kebaikan yang Kaukehendaki untukku tetapi aku tidak mensyukurinya,baik tidak kusadari maupun kusadari, aku bertobat, menyerah, dan berkata, L ilha illallhu Muhammadur raslullah shallallhu alaihi wa sallam. [arabOpen] [arabClose] Allhumma m qaddarta alayya min amrin fa lam ardhah wa lam alam bih aw alimtu tubtu anhu wa aslamtu wa aqlu l ilha illallhu Muhammadur raslullah shallallhu alaihi wa sallam. Artinya, Ya Allah, sesuatu yang Kautakdirkan padaku, tetapi aku tidak meridhainya,baik tidak kusadari maupun kusadari, aku bertobat, menyerah, dan berkata, L ilha illallhu Muhammadur raslullah shallallhu alaihi wa sallam. [arabOpen] [arabClose] Allhumma m anamta alayya min nimatin fa ashaytuka fh wa lam alam bih aw alimtu tubtu anhu wa aslamtu wa aqlu l ilha illallhu Muhammadur raslullah shallallhu alaihi wa sallam. Artinya, Ya Allah, sebuah nikmat yang Kauberikan padaku, lalu aku mendurhakai-Mu dengannya,baik tidak kusadari maupun kusadari, aku bertobat, menyerah, dan berkata, L ilha illallhu Muhammadur raslullah shallallhu alaihi wa sallam. [arabOpen] [arabClose] Allhumma m awlaytan min namika an syukrika wa lam alam bih aw alimtu tubtu anhu wa aslamtu wa aqlu l ilha illallhu Muhammadur raslullah shallallhu alaihi wa sallam. Artinya, Ya Allah, nikmat-nikmat yang Kauanugerahkan kepadaku, lalu aku lengah untuk bersyukur,baik tidak kusadari maupun kusadari, aku bertobat, menyerah, dan berkata, L ilha illallhu Muhammadur raslullah shallallhu alaihi wa sallam. [arabOpen] [arabClose] Allhumma m awlaytan min lika fa lam uaddi haqqah wa lam alam bih aw alimtu tubtu anhu wa aslamtu wa aqlu l ilha illallhu Muhammadur raslullah shallallhu alaihi wa sallam. Artinya, Ya Allah, nikmat-nikmat yang Kauamanahkan kepadaku, tetapi tidak kutunaikan haknya,baik tidak kusadari maupun kusadari, aku bertobat, menyerah, dan berkata, L ilha illallhu Muhammadur raslullah shallallhu alaihi wa sallam. [arabOpen] [arabClose] Allhumma m mananta alayya minal husn fa lam ahmadka wa lam alam bih aw alimtu tubtu anhu wa aslamtu wa aqlu l ilha illallhu Muhammadur raslullah shallallhu alaihi wa sallam. Artinya, Ya Allah, kebaikan yang Kauanugerahkan kepadaku, tetapi aku tidak memuji-Mu,baik tidak kusadari maupun kusadari, aku bertobat, menyerah, dan berkata, L ilha illallhu Muhammadur raslullah shallallhu alaihi wa sallam. [arabOpen] [arabClose] Allhumma m ahbabta l bih alayya minan nazhari fka fa ghamadhtu anhu wa lam alam bih aw alimtu tubtu anhu wa aslamtu wa aqlu l ilha illallhu Muhammadur raslullah shallallhu alaihi wa sallam. Artinya, Ya Allah, renungan atas kebesaran kuasa-Mu yang Kauinginkan dariku, tetapi aku membutakan mata hatiku darinya,baik tidak kusadari maupun kusadari, aku bertobat, menyerah, dan berkata, L ilha illallhu Muhammadur raslullah shallallhu alaihi wa sallam. [arabOpen] [arabClose] Allhumma m shanatu f umr bi m lam tardha wa lam alam bih aw alimtu tubtu anhu wa aslamtu wa aqlu l ilha illallhu Muhammadur raslullah shallallhu alaihi wa sallam. Artinya, Ya Allah, apa yang kuperbuat sepanjang usiaku dengan hal yang tidak Kauridhai,baik tidak kusadari maupun kusadari, aku bertobat, menyerah, dan berkata, L ilha illallhu Muhammadur raslullah shallallhu alaihi wa sallam. [arabOpen] [arabClose] Allhumma m qashartu min amal f rajika wa lam alam bih aw alimtu tubtu anhu wa aslamtu wa aqlu l ilha illallhu Muhammadur raslullah shallallhu alaihi wa sallam. Artinya, Ya Allah, amalku yang terbatas di tengah (panjang) harapanku kepada-Mu,baik tidak kusadari maupun kusadari, aku bertobat, menyerah, dan berkata, L ilha illallhu Muhammadur raslullah shallallhu alaihi wa sallam. [arabOpen] [arabClose] Allhumma initamadtu al ahadin siwka fis syadidi wa lam alam bih aw alimtu tubtu anhu wa aslamtu wa aqlu l ilha illallhu Muhammadur raslullah shallallhu alaihi wa sallam. Artinya, Ya Allah, jika aku bersandar pada selain-Mu pada banyak kesulitan,baik tidak kusadari maupun kusadari, aku bertobat, menyerah, dan berkata, L ilha illallhu Muhammadur raslullah shallallhu alaihi wa sallam. [arabOpen] [arabClose] Allhumma inistaantu ghayraka fin nawibi wa lam alam bih aw alimtu tubtu anhu wa aslamtu wa aqlu l ilha illallhu Muhammadur raslullah shallallhu alaihi wa sallam. Artinya, Ya Allah, jika Aku memohon pertolongan kepada selain-Mu di tengah bencana-bencana,baik tidak kusadari maupun kusadari, aku bertobat, menyerah, dan berkata, L ilha illallhu Muhammadur raslullah shallallhu alaihi wa sallam. [arabOpen] [arabClose] Allhumma m ashlaha f syan bi fadhlika wa raaytuh min ghayrika wa lam alam bih aw alimtu tubtu anhu wa aslamtu wa aqlu l ilha illallhu Muhammadur raslullah shallallhu alaihi wa sallam. Artinya, Ya Allah, urusanku yang maslahat berkat kemurahan-Mu, tetapi aku melihat sebabnya dari selain-Mu,baik tidak kusadari maupun kusadari, aku bertobat, menyerah, dan berkata, L ilha illallhu Muhammadur raslullah shallallhu alaihi wa sallam. [arabOpen] [arabClose] Allhumma in zallat qadam anis shirth bis suli min ghayrika fa tsabbitn wa lam alam bih aw alimtu tubtu anhu wa aslamtu wa aqlu l ilha illallhu Muhammadur raslullah shallallhu alaihi wa sallam. Artinya, Ya Allah, jika kakiku tergelincir dari sirath karena pernah meminta kepada selain-Mu, maka tetapkanlah kakiku,baik tidak kusadari maupun kusadari, aku bertobat, menyerah, dan berkata, L ilha illallhu Muhammadur raslullah shallallhu alaihi wa sallam.

Sumber : Kitab Perukunan Melayu, [Jakarta, Alaydrus: tanpa tahun], halaman 63

(wid)

Original Source

Topik Menarik

{
{
{
{