Bolehkah Beramal Saleh untuk Tujuan Dunia?

Bolehkah Beramal Saleh untuk Tujuan Dunia?

Terkini | sindonews | Minggu, 21 April 2024 - 18:24
share

Setiap amal perbuatan yang kita lakukan semata-mata untuk Allah, maka amal perbuatan itu untuk Allah. Sedangkan amal perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan dunia, maka amal perbuatan tersebut semata-mata untuk dunia. Benarkan demikian?

Dinukil dari kitab 'Kaifa Tahtasibiina al-Ajr Fii Hayaatiki al-Yaumiyyah' karya Hana binti Abdul Aziz Ash-Shanii dijelaskan bahwa setiap perbuatan pasti disertai niat. Jika kita berniat semata-mata karena Allah dan negeri akhirat dalam melakukan setiap perbuatan yang syari, maka kita pasti mendapatkan apa yang diharapkan itu. Sebaliknya, jika kita berbuat semata-mata karena dunia, mungkin kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan dan mungkin juga tidak.

Allah Taala berfirman,

[arabOpen] [arabClose]

"Barangsiapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), maka Kami segerakan baginya di dunia itu apa yang Kami kehendaki bagi orang yang Kami kehendaki (QS. al-Isra : 18)

Dalam ayat di atas, Allah tidak berfirman, Maka kami segerakan baginya apa yang ia inginkan. Tetapi, Allah berfirman, Maka Kami segerakan baginya apa yang Kami kehendaki bagi orang yang Kami kehendaki-bukan kepada setiap manusia.

Berdasarkan ayat di atas, maka sebagian manusia mendapatkan apa yang dia inginkan di dunia ini, sebagian manusia hanya mendapatkan sebagian apa yang dia inginkan di dunia ini, dan sebagian manusia ada yang tidak mendapatkan sama sekali dari pada yang dia harapkan di dunia ini.

Sedangkan firman Allah,

[arabOpen] [arabClose]

Dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. (QS. Al-Isra : 19)

Ayat ini mengisyaratkan bahwa kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan pahala dari Allah. Selain itu, kita perlu mengetahui tentang pahala niat yang baik, di mana Allah tidak akan pernah menyia-nyiakannya, meskipun kita tidak sempat untuk melakukan amal saleh yang kita niatkan.

Jika seseorang berniat untuk melakukan amal saleh , tetapi ada aral atau rintangan sehingga dia tidak bisa melakukan amal shaleh tersebut, maka dia tetap mendapatkan pahala, yaitu pahala dari apa yang dia niatkan. Sementara, jika dia melakukan amal shaleh pada saat dia tidak mempunyai uzur, yakni pada saat dia mampu untuk melakukan amal shaleh.

Setelah itu dia memiliki uzur sehingga tidak mampu lagi untuk melakukannya, maka dia mendapatkan pahala dari amal perbuatan tersebut dengan nilai sempurna, sebab Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam- bersabda,

[arabOpen] [arabClose]

Jika seorang hamba sakit atau bepergian, maka dia akan diberi pahala amal seperti amal ketika dia sedang tidak bepergian atau sedang sehat. (HR. Bukhari)

Sungguh merupakan karunia dan rahmat Allah kepada hamba-hamba-Nya, di mana orang yang berniat untuk melakukan kebaikan, tetapi dia tidak sempat melakukannya karena sibuk dengan perbuatan yang lebih baik daripada amal perbuatan yang dia niatkan. Sementara dia tidak mungkin melakukan kedua amal perbuatan tersebut secara bersamaan, maka sungguh amal perbuatan yang dia niatkan akan tetap dibalas dengan pahala.

Wallahu Alam

Topik Menarik