10 Contoh Bacaan Alif Lam Syamsiah di Dalam Alquran

10 Contoh Bacaan Alif Lam Syamsiah di Dalam Alquran

Muslim | okezone | Selasa, 7 November 2023 - 11:14
share

KETAHUI 10 contoh bacaan alif lam syamsiah di dalam Alquran. Belajar membaca Alquran tidak cukup hanya dengan mengenal huruf-huruf yang tertulis dalam kitab suci umat Islam ini.

Setiap Muslim juga harus memahami dan menguasai tajwid serta hukum bacaan dengan baik, salah satunya contoh alif lam syamsiah.

Istilah "syamsiyah" berasal dari kata "syamsun" yang berarti matahari. Berikut 10 contoh bacaan alif lam syamsiah di dalam Alquran beserta hukumnya, sebagaimana telah Okezone himpun:

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

1. Surat An-Naba Ayat 2

Dalam Surat An-Naba Ayat 2 terdapat contoh alif lam syamsiah bertemu dengan huruf (Nun). Dalam potongan ayat ini Al atau Alif lam () sebelum huruf nun tidak dibaca.

\'Anin nabail \'adhiim.

2. Surat At-Thariq Ayat 1

Dalam Surat At-Thariq Ayat 1 terdapat 2 alif lam syamsiah bertemu huruf (Sin) dan huruf (Tha).

Wassamaa i wa thaariq.

Pada ayat ini alif lam atau Al () sebelum huruf Sin tidak dibaca.

Wa thaariq.

Alif lam atau Al sebelum huruf Tha tidak dibaca.

3. Surat Al Baqarah Ayat 229

Dalam Surat Al Baqarah Ayat 229 terdapat contoh alif lam syamsiah bertemu huruf (Dha). Pada ayat ini alif lam atau Al () sebelum huruf Dha tidak dibaca.

Humuddhalimuun.

4. Surat Ad-Duha Ayat 1

Dalam Surat Ad-Duha Ayat 1 terdapat alif lam syamsiah bertemu huruf (Dhad). Pada potongan ayat ini alif lam syamsiah sebelum huruf dhad tidak dibaca.

Wa dhuhaa.

5. Surat Al Muddatsir

Dalam Surat Al Muddatsir Ayat 2, terdapat contoh alif lam syamsiah bertemu huruf (), alif lam syamsiah sebelum huruf lam tidak dibaca.

Qumil laila illaa qaliilaa.