Belajar Islam Bersama Quraish Shihab

Belajar Islam Bersama Quraish Shihab

Sinopsis

Program tausiyah islami bersama ulama yang dikagumi oleh masyarakat Indonesia, Quraish Shihab. Menyajikan beragam tema sesuai dengan isu yang sedang hangat di masyarakat dan ditelaah berdasarkan ajaran agama Islam sesuai Quran dan hadist.

Cast

Muhammad Quraish Shihab