Loading...
Loading…
Perkataan Rasulullah SAW Saat Hijrah Meninggalkan Mekkah

Perkataan Rasulullah SAW Saat Hijrah Meninggalkan Mekkah

Nasional | republika | Senin, 11 Oktober 2021 - 15:00

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Allah SWT berfirman pada Ayat 13 dalam Surah Muhammad.

Dan betapa banyak negeri yang (penduduknya) lebih kuat dari (penduduk) negerimu (Muhammad) yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka; maka tidak ada seorang pun yang menolong mereka. (QS Muhammad: 13).

Diriwayatkan oleh \'Abd bin Humaid, Abu Ya\'la, Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih dari Ibnu \'Abbas, ketika Nabi Muhammad SAW akan meninggalkan Mekkah, sebelum hijrah ke Madinah, beliau menoleh ke belakang melihat negeri Mekkah.

Rasulullah SAW berkata, "Engkau (Mekkah) adalah negeri Allah yang paling aku cintai, dan kalau penduduknya tidak mengusirku, tentu aku tidak akan meninggalkan engkau."

Maka turunlah ayat ini (QS Muhammad: 13). Dalam ayat ini, Allah memberikan perbandingan sebagai penghibur hati Nabi Muhammad SAW yang telah digundahkan oleh sikap dan tindakan orang-orang musyrik Mekkah.

Original Source

Topik Menarik