Loading...
Loading…
Faedah dan Buah Manis Menjaga Lisan

Faedah dan Buah Manis Menjaga Lisan

Muslim | sindonews | Kamis, 06 Agustus 2020 - 06:00

Salah satu alat komunikasi yang sering digunakan adalah bahasa lisan. Dalam menggunakan bahasa lisan ini, tentu harus menggunakan bahasa yang baik, mudah dipahami dan dimengerti.

Bagi perempuan muslimah, sudah seharusnya ketika berbicara menggunakan tata krama dan tutur kata yang baik. Jangan sampai bahasa lisan yang disampaikan menyakiti orang lain, ketus, nyelekit dan menimbulkan permusuhan . Akhlak yang baik akan mengeluarkan bahasa yang baik.

Lisan merupakan salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada hamba-Nya. Seperti disebutkan dalam firman-Nya :

"Bukankah Kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lisan, dan dua buah bibir." (QS Al Balad : 8-9 )

Di antara bentuk mensyukuri nikmat lisan dan kedua mata adalah senantiasa menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah dan menjaganya dari perkara-perkara yang Allah murkai. Barangsiapa yang Allah muliakan dengan penjagaan lisan dan pandangannya maka dia akan mendapat faedah dan buah manis berupa banyaknya kebaikan yang akan kita dapatkan di dunia dan di akhirat.

Syaikh Abdurrozzaq bin Abdil Muhsin al Badrdalam kitabnya \'Fawaaidu Shiyaanati al Lisaan\' menjelaskan tentang buah manis menjaga lisan ini. Di antara faedahnya, inilah yang akan didapatkan seorang mukmin yang pandai menjaga lisannya:

1. Menjadi sebab diampuninya dosa-dosa

Allah Taala berfirman :

" Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. " (Al Ahzab : 70-71)

2. Jaminan untuk masuk surga

Pemberi jaminan surga ini adalah Rasulullah S hallallahu alaihi wa sallam. Cara untuk mendapatkannya yaitu seorang hamba menjaga kemaluannya dan lisannya. Nabi S hallallahu alaihi wa sallam bersabda :

" Barangsiapa yang menjamin untukku sesuatu yang berada di antara jenggotnya (mulut) dan di antara kedua kakinya (kemaluan), maka aku akan menjamin baginya surga." (HR Bukhari)

3. Memberi keselamatan di dunia dan di akhirat

Diriwayatkan dari Uqbah bin Aamir radhiyallahu anhu , beliau berkata, " Wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu?". Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam menjawab :

"Jaga lisanmun, tetaplah tinggal di rumahmu, dan tangisilah dosa-dosamu. " (HR Tirmidzi)

4. Seluruh anggota badan akan lurus dan istiqamah

Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda :

:

5. Akan mengangkat derajat seorang hamba

Rasul Shallallahu alaihi wa sallam bersabda :

" Sungguh seorang hamba mengucapakan sebuah kalimat yang Allah ridhoi, yang dia tidak memperhatikannya, namun dengan sebab itu Allah mengangkatnya beberapa derajat. " (HR Bukhari)

Rasul Shallallahu alaihi wa sallam juga bersabda :

" Sungguh seorang hamba mengucapkan sebuah kalimat yang mengandung keridhoan Allah, dia tidak menyangka ucapannya begitu tinggi nilainya, maka Allah Azzza wa Jalla akan menuliskan keridhoan baginya sampai hari kiamat." (H.R Tirmidzi)

6. Menjadi pokok dari segala kebaikan

Hal ini ditunjukkan oleh hadis Nabi Shallallahu alaihi wa sallam ketika memberi wasiat kepada Muadz bin Jabal r adhiyalllahu anhu . Rasul Shallallahu alaihi wa sallam bersabda :

" Maukah Engkau aku kabarkan dengan sesuatu yang menjadi kunci itu semua? "

Aku menjawab, "Ya, wahai Nabi Allah."

Lalu Beliau memegang lisannya dan bersabda,

"Tahanlah lisanmu ini."

Aku bertanya, "Wahai Nabi Allah, apakah sungguh kita akan diadzab disebabkan oleh perkataan yang kita ucapkan?"

Beliau menjawab,

" Celakalah engkau Wahai Muadz !Tidaklah manusia itu disungkurkan ke dalam neraka di atas muka dan hidung mereka, melainkan disebabkan ucapan lisan mereka." (H.R Tirmidzi)

7. Merupakan tanda keimanan yang kuat pada Allah Taala

Rasul Shallallahu alaihi wa sallam bersabda :

" Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya dia berkata yang baik atau diam. " (HR Bukhari dan Muslim)

Allah Azza wa Jalla memberikan anugerah dan kemuliaan dengan nikmat ini. Syukurilah nikmat ini dan semangat untuk menjaga lisan dari berbagai dosa-dosa lisan yang menyebabkan seorang muslimah celaka di dunia dan akhirat.

Wallahu A\'lam

Original Source