Fadhilah Membaca Sholawat Shallallahu Ala Muhammad

Fadhilah Membaca Sholawat Shallallahu Ala Muhammad

Muslim | sindonews | Kamis, 13 Januari 2022 - 22:55
share

Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya bersholawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman! Bersholawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. (QS Al-Ahzab: 56)

Untuk diketahui, Sholawat dari Allah adalah rahmat dan pujian baginya. Sholawat Malaikat adalah doa dan pujian baginya. Sedangkan sholawat orang-orang beriman kepada Rasulullah adalah pujian dan doa agar Allah meninggikan derajatnya dan menambah kemuliaannya.

Imam Asy-Syarony berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda:

"Barang siapa mengucapkan sholawat ini (shallallahu alaa Muhammad) maka sugguh telah membuka 70 rahmat untuk dirinya dan Allah menjadikanya dicinta dalam hati manusia hingga tidak ada yang membencinya kecuali hanya orang yang dihatinya terdapat kemunafikan"

Syekh Ali Al-Khowas berkata: "Hadis ini dan hadis sebelumnya kami riwayatkan dari sebagian Arifin dari Nabi Khidir dari Rasulullah SAW. Kedua hadis itu bagi kami tergolong sahih dengan derajat kesahihan tertinggi walupun tidak ditetapkan oleh para ulama ahli hadis sesuai dengan istilah mereka.

Yang dimaksud hadis sebelumnya adalah sabda Nabi berikut:

"Keadaan terdekat seseorang kepadaku adalah saat ia mengingatku dan bersholawat kepadaku."

Riwayat di atas sesuai dengan perkataan Imam Assamarqandi: "Aku mendengar Nabi Khidhir dan Nabi Ilyas berkata: Kami mendengar Rasulullah bersabda:

"Tiada seorang mukmin yang membaca Shallallahu ala Muhammad kecuali akan dicintai para manusia walaupun sebelumnya mereka membencinya. Demi Allah, mereka tidak mencintainya kecuali karena Allah mencintainya".

Nabi Khidhir dan Nabi Ilyas juga mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar:

"Barang siapa mengucapkan Shallallohu ala Muhammad maka sungguh telah membuka untuk dirinya tujuhpuluh pintu rahmat."

Apalagi jika bertepatan pada hari Jumat, maka perbanyaklah membaca sholawat di hari tersebut.

Rasulullah SAW bersabda: "Hari yang paling mulia adalah hari Jumat, maka perbanyaklah sholawat di hari itu, karena sholawat kalian diperlihatkan ke pangkuanku."

Referensi:

Kitab Afdholus Sholawat

Original Source