Al-Quran Surat Al-Mulk Ayat 1-30 Lengkap Terjemahan, Latin, dan Keutamaannya

Al-Quran Surat Al-Mulk Ayat 1-30 Lengkap Terjemahan, Latin, dan Keutamaannya

Muslim | okezone | Kamis, 13 Januari 2022 - 06:37
share

KEUTAMAAN Surat Al Mulk dapat menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, hingga dihindarkan dari siksa kubur. Surat Al Mulk atau berarti kerajaan berada di urutan ke-67 dalam Al-Quran dan terdiri atas 30 ayat diturunkan di Makkah.

Surat Al Mulk ini turun sesudah Surat At Tahrim Ustaz Najmi Umar Bakkar dalam penjelasannya dikutip dari akun Facebook Al-Hijrah Gresik-Jawa Timur berkata Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hajjaj ibnu Muhammad dan Ibnu Jafar.

Keduanya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Syubah, dari Qatadah, dari Abbas Al-Jusyami, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam (SAW) telah bersabda: Inna suurotan fil quraani tsalatsiina aayatan syafaat lishohibiha hatta ghufirolahu. Tabaarokalladzii biyadihil mulku

Artinya: Sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat suatu surat berisikan tiga puluh ayat dapat memberi syafaat bagi pembacanya hingga ia mendapat ampunan, yaitu Tabarakal Lazi Biyadihil Mulku (Surat Al-Mulk).

Dengan membaca dan sekaligus memahami Surat Al-Mulk, mentadabburi dan& mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari akan mewarisi cahaya iman di dalam hati, mendapat pahala yang besar, serta selamat dari adzab kubur.

Rasulullah SAW bersabda : "Barangsiapa yg membaca Tabaarakalladzii biyadihil Mulk pada setiap malamnya, maka Allah akan menghalanginya dengannya dari adzab kubur..." (HR. An-Nasaai, hadits dari Ibnu Masud, Shahiihut Targhiib no. 1475)

1.

Tabaarakal lazee biyadihil mulku wa huwa alaa kulli shai-in qadeer

Mahasuci Allah yang menguasai (segala) kerajaan, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.

2.

Allazee khalaqal mawta walhayaata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalaa; wa huwal azeezul ghafoor

Yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Mahaperkasa, Maha Pengampun.

3.

Allazee khalaqa saba samaawaatin tibaaqam maa taraa fee khalqir rahmaani min tafaawutin farjiil basara hal taraa min futoor

Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?

Selengkapnya dari surat Al-Mulk bisa dibaca dengan mengeklik tautan berikut ini: Alquran Digital Okezone.

Wallahu alam bihawab.

Original Source