Hukum Bacaan Qalqalah Menuntun Membaca Alquran Menjadi Baik dan Benar

Muslim | okezone | Published at Rabu, 11 Agustus 2021 - 08:17
Hukum Bacaan Qalqalah Menuntun Membaca Alquran Menjadi Baik dan Benar

HUKUM bacaan qalqalah menjadi bagian penting diketahui dalam membaca Alquran sehingga menjadi baik dan benar. Nah, dalam ilmu tajwid , salah satu hal yang patut diketahui adalah tentang hukum bacaan qalqalah.

Huruf qalqalah ada lima yakni huruf ba (), jim (), dal (), ta (), dan qaf () atau dapat disingkat dengan qatbujadin. Qalqalah dibaca ketika salah satu dari lima huruf itu mendapat sukun di tengah kalimat atau wakaf di akhir kalimat.

Cara membaca Qalqalah adalah memantul. Hukum bacaan qalqalah terdiri dari dua macam, yaitu qalqalah sugra (kecil) dan kubra (besar). Qalqalah Sugra adalah setiap huruf qalqalah yang mendapat sukun di tengah kata atau kalimat. Sedangkan Qalqalah Kubro adalah setiap huruf qalqalah yang berada di akhir kalimat karena mendapat wakaf.

Contoh Qalqalah Sugra:

1. Dibaca dengan mantap dan memantul

Innasyaaniaka huwal abtar (abetar). ( QS. Al Kautsar: 3 )

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus.

Alam Yaj'al kaidahum fii tadhliilin.

Artinya: Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka (untuk menghancurkan kabah) itu sia-sia. ( QS. Al Fiil:2 )

2. Contoh Qalqalah Kubra

Contoh bacaan qalqalah kubra ada dalam Surat Al Ikhlas ayat 1-4:

Qul huwallaahu ahad Allahush shomad Lam yalid walam yuulad wa lam yakunlahuu kufuwan ahad

Artinya: Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia". ( QS. Al Ikhlas: 1-4 ).

Artikel Asli