Hukum Bacaan Ikhfa, Bagian yang Perlu Diperhatikan Saat Membaca Alquran

Muslim | okezone | Published at Rabu, 11 Agustus 2021 - 07:15
Hukum Bacaan Ikhfa, Bagian yang Perlu Diperhatikan Saat Membaca Alquran

HUKUM bacaan ikhfa saat membaca Alquran menjadi tuntunan yang harus diperhatikan. Hukum bacaan ikhfa ini menjadi bagian membaca Alquran secara tartil . Maksudnya tartil atau tajwid adalah membaguskan bacaan hurup atau kalimat-kalimat Quran satu persatu dengan terang, teratur, perlahan-lahan dan tidak terburu-buru sesuai dengan hukum tajwid.

A. Mas'ud Sjafi'i dalam bukunya" Pelajaran Tajwid" menjelaskan hukum belajar tajwid adalah fardhu kifayah, akan tetapi mempergunakan ilmu itu dalam membaca Alquran adalah fardu ain.

"Sebagaimana kita ketahui bahwa pada tiap-tiap tahun (tiap bulan Ramadhan) Rasulullah SAW sebelum wafat biasa membaca Alquran di hadapan Malaikat JIbril. Jadi marilah kita belajar membaca Alquran kepada orang yang ahli," sebutnya.

SementaraDr. Marzuki, M.Ag., Sun Choirol Ummah, S.Ag., M.S.I.dalam bukunya "buku Dasar-Dasar Ilmu Tajwid" menjelaskan Ikhfa adalah salah satu hukum bacaan tajwid.

Ikhfa artinya menyamarkan atau membunyikan beberapa huruf tertentu ke huruf selanjutnya. Cara membacanya dengan ghunnah atau dengung.

Ikhfa artinya ketika hukum bacaan nun mati () atau tanwin () dan hukum bacaan mim mati ( ) bertemu dengan beberapa huruf ikhfa. Terdapat beberapa jenis ikhfa yaitu sebagai berikut ikhfa haqiqi dan ikhfa syafawi.

1. Ikhfa Haqiqi

Haqiqi dalam ikhfa artinya adalah menyamarkan atau membunyikan huruf nun mati () atau tanwin () ke dalam huruf-huruf ikhfa yang ada di awal. Cara membaca ikhfa haqiqi adalah dengan menyamarkan nun mati atau tanwin dengan mendengung sepanjang dua hingga tiga harakat.

Yang termasuk huruf-huruf ikhfa haqiqi adalah kaf ( ), qaf ( ), fa' ( ), zha ( ), tha ( ), dhad ( ), shad ( ), syin ( ), sin ( ), za' ( ), dzal ( ), dal ( ), jim ( ), tsa' ( ), dan ta' ( ). Berikut adalah contoh membacanya:

Dibaca: Waminng duunihimaa jannataan

Alasan:Nun mati/sukun () bertemu dengan huruf dal ( )

Dibaca: In kunngtum

Alasan: Nun mati/sukun () bertemu dengan huruf kaf ( )

Dibaca: Biqalbinng salimin

Alasan: Tanwin ( ) bertemu dengan huruf sin ( )

Artikel Asli