Bacaan Shalawat yang Shahih Menurut Hadis

Muslim | sindonews | Published at Rabu, 11 Agustus 2021 - 06:03
Bacaan Shalawat yang Shahih Menurut Hadis

Setiap muslim diwajibkan membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Sholawat yang dibaca hendaknya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Ulama ahlus sunnah wal jamaah mengatakan bahwa sholawat boleh pakai sayidina atau tidak. Berikut lafadz sholawat yang disebutkan dalam hadis-hadis shahih:

1. Lafadz bacaan shalawat yang paling ringkas yang sesuai dengan dalil-dalil adalah:

Allohumma shollii alaa muhammad wa'ala ali muhammad

"Ya Tuhan kami, limpahkanlah sholawat ke atas Nabi Muhammad dan ke atas keluarganya." (HR An Nasai, shahih)

2. Begitu pula dalam hadis shahih lainnya adalah :

Allahumma shollii wa sallim alaa nabiyyinaa Muhammad.

"Ya Allah, limpahkanlah sholawat dan salam kepada Nabi kami Muhammad) . (Shahih, HR. At-Thabrani melalui dua isnad, keduanya baik. Tercantum dalam kitab Majma Az-Zawaid dan Shahih At- Targhib wat Tarhib)

3. Ada sholawat yang shahih dari jalan Kaab bin Ujrah

"

"Allaahumma shalli alaa Muhammad wa alaa aali Muhammad kamaa shallaita alaa ibraahiim wa alaa aali ibraahiim innaka hamiidum majiid, Allaahumma baarik alaa Muhammad wa alaa aali Muhammad kamaa baarokta alaa ibraahiim wa alaa aali ibraahiim innaka hamiidum majiid"

"Ya Allah berilah sholawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah bershalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Ya Allah, berkatilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkati Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia." (HR Al Bukhari dan Muslim)

4. Dari jalan Abu Humaid As Saadiy

Allaahumma shalli alaa Muhammadin wa alaa azwaajihi wa dzurriyyatihi kamaa shol laita alaa ibraahiim, wa baarik alaa Muhammadin wa alaa azwaajihi wa dzurriyyatihi kamaa baarokta alaa ibraahiim innaka hamiidum majiid.

"Ya Allah, berilah sholawat kepada Muhammad dan kepada isteri-isteri beliau dan keturunannya, sebagaimana Engkau telah bersholawat kepada keluarga Ibrahim. Ya Allah, berkatilah Muhammad dan isteri-isteri beliau dan keturunannya, sebagaimana Engkau telah memberkati keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji (lagi) Maha Mulia." (HR Al Bukhari dan Muslim)

5. Dari jalan Abi Masud Al Anshariy

Allaahumma shalli alaa Muhammad wa alaa aali Muhammad kamaa shol laita alaa aali ibraahiim ,wa baarik alaa Muhammad wa alaa aali Muhammad kamaa baarokta alaa aali ibraahiim fil aalamiina innaka hamiidum majiid

"Ya Allah, berilah sholawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah bersholawat kepada keluarga Ibrahim, dan berkatilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkati keluarga Ibrahim atas seluruh alam, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji (lagi) Maha Mulia." (HR Muslim)

6. Dari jalan Abi Masud, Uqbah bin Amr Al Anshariy.

Allaahumma shalli alaa Muhammadin nabiyyil ummiyyi wa alaa aali Muhammad kamaa shol laita alaa ibraahiim wa alaa aali ibraahiim, wa baarik alaa Muhammadin nabiyyil ummiyyi wa alaa aali Muhammad kamaa baarokta alaa ibraahiim wa alaa aali ibraahiim innaka hamiidum majiid

."Ya Allah berilah sholawat kepada Muhammad, nabi yang ummi, dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberi sholawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Dan berkatilah Muhammad, nabi yang ummi, sebagaimana Engkau telah memberkati Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji (lagi) Maha Mulia." (HR Abu Dawud, shahih

7. Dari jalan Abi Said Al Khudriy

Allaahumma shalli alaa Muhammadin abdika wa rosuulika kamaa shol laita alaa aali ibraahiim, wa baarik alaa Muhammad wa alaa aali Muhammad kamaa baarokta alaa ibraahiim.

"Ya Allah berilah sholawat kepada Muhammad hamba-Mu dan Rasul-Mu, sebagaimana Engkau telah bershalawat kepada keluarga Ibrahim. Dan berkatilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkati Ibrahim." (HR Al Bukhari)

8. Dari jalan seorang sahabat Nabi shallallahu alaihi wa sallam :

Allaahumma shalli alaa Muhammad wa alaa ahli baitihi wa alaa azwaajihi wa dzurriyyatihi kamaa shallaita alaa aali ibraahiim innaka hamiidum majiid , wa baarik alaa Muhammad wa alaa ahli baitihi wa alaa azwaajihi wa dzurriyyatihi kamaa baarokta alaa aali ibraahiim innaka hamiidum majiid.

"Ya Allah berilah sholawat kepada Muhammad dan kepada ahli baitnya (keluarganya) dan isteri-isterinya dan keturunannya, sebagaimana Engkau telah bershalawat kepada keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji (lagi) Maha Mulia. Dan berkatilah Muhammad dan kepada ahli bait-nya,isteri-isterinya, dan keturunannya, sebagaimana Engkau telah memberkati keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji (lagi) Maha Mulia." (HR Ahmad, shahih).

9. Dari jalan Abu Hurairah :

Allaahumma shalli alaa Muhammad wa alaa aali Muhammad wa baarik alaa Muhammad wa alaa aali Muhammad, kamaa shallaita wa baarokta alaa ibraahiim wa alaa aali ibraahiim innaka hamiidum majiid.

"Ya Allah berilah sholawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, dan berkatilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah bershalawat dan memberkati Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji (lagi) Maha Mulia." (HR Ath Thahawi dalam Musykil Al Atsar, An Nasa-i dalam Amalul Yaum wal Lailah, shahih)

10. Dari jalan Thalhah bin Ubaidullah

Allaahumma shalli alaa Muhammad wa alaa aali Muhammad kamaa shol laita alaa ibraahiim wa alaa aali ibraahiim innaka hamiidum majiid, wa baarik alaa Muhammad wa alaa aali Muhammad kamaa baarokta alaa ibraahiim wa aali ibraahiim innaka hamiidum majiid.

"Ya Allah berilah sholawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah bersholawat kepada Ibrahim sesungguhnya Engkau Maha Terpuji (lagi) Maha Mulia. Dan berkatilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah telah memberkati keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji (lagi) Maha Mulia." (HR Imam Ahmad, shahih).

Wallahu A'lam

Artikel Asli