Adakah Makhluk Luar Angkasa? Ini Penjelasan Alquran dan Sains

Muslim | okezone | Published at Rabu, 07 Juli 2021 - 00:37
Adakah Makhluk Luar Angkasa? Ini Penjelasan Alquran dan Sains

ALQURAN dan sains ternyata sudah sejak lama menjelaskan perihal makhluk luar angkasa atau kini biasa disebut alien. Sementara para ilmuwan terus mencari dan mempelajari kehidupan di luar angkasa, mengamati bulan hingga planet-planet di luar tata surya.

Berdasarkan 'Buku Tafsir Ilmi, Eksistensi Kehidupan di Alam Semesta' yang disusun Balai Litbang dan Diklat Kementerian Agama (2015), diungkapkan bahwa kata 'man' dalam kitab suci Alquran Surah Ar-Ra'd Ayat 15 merupakan kata ganti untuk makhluk berakal.

Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitab suci Alquran:

Artinya: "Hanya kepada Allah-lah sujud (patuh) segala apa yang di langit dan di Bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa (dan sujud pula) bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari." (QS Ar-Ra'd: 15)

Luar angkasa. (Foto: NASA/Unsplash)

Melihat Alquran dan tafsirnya, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 'man' dalam ayat tersebut adalah malaikat, jin, dan manusia. Ketiganya merupakan makhluk yang diwakili oleh kata 'man'.

Sedangkan pada 'Buku Tafsir Ilmi, Penciptaan Jagat Raya dalam Perspektif Alquran dan Sains' mengungkap isyarat adanya kehidupan di luar Planet Bumi. Dalam salah satu ayat Alquran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman:

Artinya: "Di antara (ayat-ayat) tanda-tanda-Nya ialah menciptakan langit dan Bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendaki-Nya." (QS Asy-Syura: 29)

Ayat ini menjelaskan bahwa sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah penciptaan langit dan Bumi, serta makhluk hidup yang tersebar di antara keduanya. Pernyataan ini secara jelas menegaskan bahwa ada makhluk di luar Bumi, yaitu yang terdapat di antara langit dan Bumi.

Artikel Asli