Bacaan Bilal Tarawih Lengkap dengan Doa Kamilin Beserta Jawaban Jamaah

Bacaan Bilal Tarawih Lengkap dengan Doa Kamilin Beserta Jawaban Jamaah

Gaya Hidup | BuddyKu | Kamis, 23 Maret 2023 - 12:34
share

JAKARTA, iNews.id - Bacaan bilal tarawih lengkap dengan doa kamilin beserta jawaban jamaah yang perlu diketahui setiap Muslim.

Bacaan bilal tarawih ini berisi sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bacaan bilal tarawih ini mengisi selepas salam sebelum kembali melanjutkan sholat tarawih berikutnya.


Tarawih merupakan sholat sunnah sesudah isya dan sebelum subuh pada bulan Ramadhan. Tarawih dianjurkan Rasulullah SAW karena memiliki banyak keutamaan.


Sebelum tarawih, ada seorang bilal yang menyerukan bacaan untuk memulai sholat secara berjamaah. Begitupun ketika memasuki rakaat-rakaat lainnya selama tarawih.


Bacaan Bilal Tarawih 23 Rakaat dan Doa Kamilin


1. Seruan Sholat Pertama


, . 3 .


Jawaban jamaah:Allaahumma shalli wa sallim alaih.


2. Sholat Kedua


. 2


Jawaban Jamaah:Allaahumma shalli wa sallim alaih.


3. Sholat Ketiga


, . 2


Jawaban Jamaah:Radhiyallhu anh(u). (tardhhi sahabat)


(jawaban sholawat Nabi)


4. Sholat Keempat


. 2


Jawaban Jamaah:Wa maghfiratan wa rahmah. Laa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyii wa yumiitu, wa huwa alaa kulli syaiin qadiir.


5. Sholat Kelima


, . 2


Jawaban Jamaah:Radhiyallhu anh(u). (Jawaban taradhhi sahabat Nabi)


(jawaban sholawat Nabi).


6. Sholat Keenam


. 2


Jawaban Jamaah:Wa maghfiratan wa rahmah. Laa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyii wa yumiitu, wa huwa alaa kulli syaiin qadiir.


7. Sholat Ketujuh


, . 2


Jawaban Jamaah:Radhiyallhu anh(u). (jawaban taradhdhi sahabat Nabi)


(Jawaban sholawat Nabi)


8. Sholat Kedelapan


. 2


Jawaban Jamaah:Wa maghfiratan wa rahmah. Laa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyii wa yumiitu, wa huwa alaa kulli syaiin qadiir.


9. Sholat Kesembilan


, . 2


Jawaban Jamaah:Karramallahu Wajhah


10. Sholat Ke-10


. 2


Jawaban Jamaah:Wa maghfiratan wa rahmah. Laa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyii wa yumiitu, wa huwa alaa kulli syaiin qadiir.


11. Sholat Witir 2 Rakaat


2 .


Jawaban Jamaah:Asholatu Laa ilaha ilallah Muhammadu rasulullah shalaallahu alaihi wa salam


12. Sholat Witir 1 Rakaat


.


Jawaban Jamaah:Asholatu Laa ilaha ilallah Muhammadu rasulullah shalaallahu alaihi wa salam

Doa Kamilin


Selesai sholat tarawih, dilanjut dengan membaca doa Kamilin, sebagai berikut:


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Latin: Allahumajalna bil iimaani kaamiliin, walil faraaidi muaddiin, walish sholaati haafidhiin, waliz zakaati faailiin, wa lima indaka thaalibiin, waliafika raajiin, wabil hudaa mutamassikin, wa anillaghwi muridhiin, Wafid dunyaa zaahidin, wafil aakhirati raaghibin, wabil qadhaa i raadhiin, walin namaa i syaakirin, wa alal balaaa i shaabirin, wa tahta lawaa i muhammadin shollallahu alaihi wasallam yaumal qiyaamati saairin, wa Ilal haudi waaridiin, wa Ilal jannati daahilin, waminan naari naajiin, wa ala sariril karaamati qaaidin, wamin huurin iinin mutazawwijiin, win sundusin waistabraqin wadiibaajin mutalabbisiin, wamin thoamil jannati aakiliin, wamin labani waasalin musaffan syaaribiin, bi akwabin wa abaariqo Waka sin min maiin.maallafziina anamta alaihim Mina mabiyyiina wa shiddiqiina wa syuhadaai wa sholihiin, wahasuna ulaaaika rafiiqa, dzalikal Fadhli minallaahi wakafaa billaahi aliima. Allahumajalna fii haadzal lailati Syahril mubaarakati Monas suadaail maqbuulin walaa tajalna minal asyqiyaail marduudin.Washollallahu ala sayyidina muhammadin waala alihi wasohbihi wasallam walhamdulillahi robbil alamin.


Artinya: Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sempurna imannya, yang memenuhi kewajiban-kewajiban, yang memelihara sholat, yang mengeluarkan zakat, yang mencari apa yang ada di sisi-Mu, yang mengharapkan ampunan-Mu, yang berpegang pada petunjuk, yang berpaling dari kebatilan, yang zuhud di dunia, yang menyenangi akhirat, yang ridha dengan qadha-Mu (ketentuan-Mu), yang mensyukuri nikmat, yang sabar atas segala musibah, yang berada di bawah panji-panji junjungan kami, Nabi Muhammad, pada hari kiamat, yang mengunjungi telaga (Nabi Muhammad), yang masuk ke dalam surga, yang selamat dari api neraka, yang duduk di atas ranjang kemuliaan, yang menikah dengan para bidadari, yang mengenakan berbagai sutra ,yang makan makanan surga, yang minum susu dan madu murni dengan gelas, cangkir, dan cawan bersama orang-orang yang Engkau beri nikmat dari kalangan para nabi, shiddiqin, syuhada dan orang-orang shalih. Mereka itulah teman yang terbaik. Itulah keutamaan (anugerah) dari Allah, dan cukuplah bahwa Allah Maha Mengetahui. Ya Allah, jadikanlah kami pada malam yang mulia dan diberkahi ini termasuk orang-orang yang bahagia dan diterima amalnya, dan janganlah Engkau jadikan kami tergolong orang-orang yang celaka dan ditolak amalnya. Semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya atas junjungan kami Muhammad, serta seluruh keluarga dan sahabat beliau. Berkat rahmat-Mu, wahai Yang Paling Penyayang diantara yang penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Original Source
Topik Menarik