Bacaan Surat Ar Rahman Ayat 1-78 Latin & Artinya, Anjuran Manusia Bersyukur atas Nikmat Allah

Gaya Hidup | inewsid | Published at Minggu, 14 November 2021 - 19:14
Bacaan Surat Ar Rahman Ayat 1-78 Latin & Artinya, Anjuran Manusia Bersyukur atas Nikmat Allah

JAKARTA, iNews.id - Bacaan Surat Ar Rahman ayat 1-78 lengkap latin dan artinya penting diamalkan setiap hari. Surat Ar Rahman merupakan surat ke-55 dalam Alquran. Ar Rahman artinya "Yang Maha Pemurah". Surat ini termasuk surah Makkiyyah.

Surat Ar Rahman mengajarkan kepada manusia dan jin untuk pandai-pandai bersyukur atas nikmat Allah.

Surat Ar-Rahman juga disebut pengantinnya Alquran. Sebagaimana Surat Yasin yang disebut sebagai hati Alquran, maka Ar-Rahman adalah pengantinnya Alquran.

Setiap sesuatu punya hati. Pun setiap sesuatu punya pengantin. Dan pengantin Al-Quran adalah Surat Ar-Rahman, sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Kitab Syuabul Iman

Segala sesuatu punya pengantin. Dan pengantin Al-Quran adalah Surat Ar-Rahman. (HR. Baihaqi).

Berikut bacaan Surat Ar Rahman Ayat 1-78, Latin & Artinya:

1.

Latin: Ar-ramaan

Artinya: (Allah) Yang Maha Pengasih,

2.

'allamal-qur`aan

Yang telah mengajarkan Al-Qur'an.

3.

khalaqal-insaan

Dia menciptakan manusia,

4.

'allamahul bayaan

Mengajarnya pandai berbicara.

5.

asy syamsu wal qamaru biusbaan

Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan,

6.

wan najmu wasy syajaru yasjudaan

Dan tetumbuhan dan pepohonan, keduanya tunduk (kepada-Nya).

7.

was-samaa`a rafa'ahaa wa waha'al-miizaan

Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan,

8.

allaa taghau fil-miizaan

Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu,

9.

wa aqiimul wazna bil qishi wa laa tukhsirul-miizaan

dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.

10.

wal arha waha'ahaa lil anaam

Dan bumi telah dibentangkan-Nya untuk makhluk(-Nya),

11.

Fiihaa faakihatuw wan nakhlu dzaatul akmaam

di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang,

12.

Wal abbu Dzul'afi warraiaan

dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.

13.

fa bi`ayyi aalaa`i rabbikumaa tukadzdzibaan

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

14.

khalaqal insaana min halhaaling kal-fakhkhaar

Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar,

15.

wa khalaqal-jaanna mim maarijim minnaar

dan Dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap.

16.

fa bi`ayyi aalaa`i rabbikumaa tukadzdzibaan

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

17.

rabbul masyriqaini wa rabbul maghribaiin

Tuhan (yang memelihara) dua timur dan Tuhan (yang memelihara) dua barat.

18.

fa bi`ayyi aalaa`i rabbikumaa tukadzdzibaan

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

19.

marajal baraini yaltaqiyaan

Dia membiarkan dua laut mengalir yang (kemudian) keduanya bertemu,

20.

bainahumaa barzakhul la yabghiyaan

di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.

21.

fa bi`ayyi aalaa`i rabbikumaa tukadzdzibaan

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

22.

yakhruju min humal-lu`lu`u wal marjaan

Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.

23.

fa bi`ayyi aalaa`i rabbikumaa tukadzdzibaan

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

24.

wa lahul jawaaril munsya`aatu fil bari kal a'laam

Milik-Nyalah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.

25.

Fa bi`ayyi aalaa`i rabbikumaa tukadzdzibaan

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

26.

kullu man 'alaihaa faan

Semua yang ada di bumi itu akan binasa,

27.

wa yabqaa waj hu rabbika dzul-jalaali wal ikraam
tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.

28.

fa bi`ayyi aalaa`i rabbikumaa tukadzdzibaan

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

29.

yas`aluh man fis samaawaati wal-arh, kulla yaumin huwa fii sya`n

Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepada-Nya. Setiap waktu Dia dalam kesibukan.

30.

fa bi`ayyi aalaa`i rabbikumaa tukadzdzibaan

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

31.

Sanafrughu lakum ayyuhats tsaqalaan

Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu wahai (golongan) manusia dan jin!

32.

fa bi`ayyi aalaa`i rabbikumaa tukadzdzibaan

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

33.

yaa ma'syaral jinni wal ingsi inistaa'tum an tanfudzu min aqhaaris-samaawaati wal arhi fangfudz, laa tangfudzna illaa bisulhaan

Wahai golongan jin dan manusia! Jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan (dari Allah).

34.

fa bi`ayyi aalaa`i rabbikumaa tukadzdzibaan

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

35.

yursalu 'alaikumaa syuwaaum min naariw wa nukaasun fa laa tantairaan

Kepada kamu (jin dan manusia), akan dikirim nyala api dan cairan tembaga (panas) sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri (darinya).

36.

fa bi`ayyi aalaa`i rabbikumaa tukadzdzibaan

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

37.

fa idzansyaqqatis-samaa`u fa kaanat wardatang kaddihaan

Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti (kilauan) minyak.

38.

fa bi`ayyi aalaa`i rabbikumaa tukadzdzibaan

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

39.

fa yauma`idzil laa yus`alu 'an dzambihii insuw wa laa jaann
Maka pada hari itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.

40.

fa bi`ayyi aalaa`i rabbikumaa tukadzdzibaan

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

41.

yu'raful mujrimna bisiimaahum fa yu`khadzu bin-nawaaaa wal-aqdaam

Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direnggut ubun-ubun dan kakinya.

42.

fa bi`ayyi aalaa`i rabbikumaa tukadzdzibaan

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

43.

haadzihii jahannamullatii yukadzdzibu bihal-mujrimn

Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa.

44.

yafna bainahaa wa baina amiimin aan

Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih.

45.

fa bi`ayyi aalaa`i rabbikumaa tukadzdzibaan

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

46.

wa liman khoofa maqooma rabbihii jannataan

Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga.

47.

fa bi`ayyi aalaa`i rabbikumaa tukadzdzibaan

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

48.

Dzawaataa afnaan

kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan.

49.

fa bi`ayyi aalaa`i rabbikumaa tukadzdzibaan

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

50.

fiihimaa 'ainaani tajriyaan

Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar.

51.

fa bi`ayyi aalaa`i rabbikumaa tukadzdzibaan

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

52.

Fiihimaa ming kulli faakihatin zaujaan

Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan.

53.

fa bi`ayyi aalaa`i rabbikumaa tukadzdzibaan

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

54.

Muttaki`iina 'alaa furusyim bahoo`inuhaa min istabraq, wa janal jannataini daan

Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutera tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat (dipetik) dari dekat.

55.

fa bi`ayyi aalaa`i rabbikumaa tukadzdzibaan

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

56.

Fiihinna qaairaatuh-harfi lam yahmits-hunna insung qablahum wa laa jaann

Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya.

57.

fa bi`ayyi aalaa`i rabbikumaa tukadzdzibaan

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

58.

ka`annahunnal-yaaqtu wal-marjaan

Seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan.

59.

fa bi`ayyi aalaa`i rabbikumaa tukadzdzibaan

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

60.

hal jazaa`ul-isaani illal-isaan

Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan (pula).

61.

fa bi`ayyi aalaa`i rabbikumaa tukadzdzibaan

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

62.

wa min dunihimaa jannataan

Dan selain dari dua surga itu ada dua surga lagi.

63.

fa bi`ayyi aalaa`i rabbikumaa tukadzdzibaan

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan,

64.

mud-haammataan

kedua surga itu (kelihatan) hijau tua warnanya.

65.

fa bi`ayyi aalaa`i rabbikumaa tukadzdzibaan

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

66.

Fiihimaa 'ainaani nahhookhataan

Di dalam keduanya (surga itu) ada dua buah mata air yang memancar.

67.

fa bi`ayyi aalaa`i rabbikumaa tukadzdzibaan

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

68.

Fhimaa faakihatuw wa nakhluw wa rummaan

Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima.

69.

fa bi`ayyi aalaa`i rabbikumaa tukadzdzibaan

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

70.

Fiihinna khairaatun isaan

Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.

71.

fa bi`ayyi aalaa`i rabbikumaa tukadzdzibaan

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

72.

Kurum maqraatun fil-khiyaam

Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah.

73.

fa bi`ayyi aalaa`i rabbikumaa tukadzdzibaan

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

74.

Lam yahmits-hunna insung qablahum wa laa jaann

Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin sebelumnya.

75.

fa bi`ayyi aalaa`i rabbikumaa tukadzdzibaan

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

76.

Muttaki`iina 'alaa rafrafin khuriw wa 'abqariyyin isaan

Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.

77.

fa bi`ayyi aalaa`i rabbikumaa tukadzdzibaan

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

78.

tabaarakasmu rabbika dzil-jalaali wal-ikraam

Mahasuci nama Tuhanmu Pemilik Keagungan dan Kemuliaan.

Artikel Asli